Disclaimer

Deze website lalicht.nl (de "Website") is eigendom van L.A. Licht+ b.v. (hierna te noemen "L.A. Licht+"). L.A. Licht+ is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20060560.

Algemeen

Het volgende is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Inhoud website

L.A. Licht+ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen of te verwijderen zonder enige verplichting u hiervan op de hoogte te stellen.

L.A. Licht+ besteedt zorg en aandacht aan de inhoud van de Website. Het gebruik van (informatie op) de Website is echter op eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, verouderd en / of onjuist is. Daarom wordt de inhoud van de website aan u verstrekt zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan.

Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten, bijvoorbeeld veroorzaakt door onjuiste invoer of technische problemen. L.A. Licht+ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt er geen overeenkomst tussen u en L.A. Licht+ tot stand.

Aansprakelijkheid

L.A. Licht+ is niet aansprakelijk voor enige schade of andere schadelijke gevolgen door het gebruik van (informatie op) de Website. Het is op eigen risico als u actie onderneemt op basis van (de informatie op) onze Website. Er komt geen overeenkomst tussen u en L.A. Licht+ tot stand op basis van kennelijke fouten en / of onvolledige of verouderde informatie.

L.A. Licht+ is niet aansprakelijk indien de Website niet toegankelijk of beschikbaar is door storing (opslag) en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden, waarmee toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is L.A. Licht+ niet aansprakelijk voor enige inhoud van de Website die door derden wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website blijven bij L.A. Licht+. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L.A. Licht+ is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal dat op de Website wordt getoond, op welke manier dan ook openbaar te maken, meervoudig op te slaan of te koop aan te bieden.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen en / of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met L.A. Licht+ via [email protected].